Privacy Beleid

Van Montfort Labs Online bv past navolgende privacy beleidsregels toe ten aanzien van alle aan ons verstrekte persoonlijke data, waaronder namen en adresgegevens doch niet beperkt tot deze en in de ruimste zin gedefinieerd.

Alle door ons verkregen data, zullen strikt vertrouwelijk behandeld en bewaard worden en zullen niet aan anderen voor eigen gebruik worden verstrekt tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomsten (zoals bezorging), worden niet verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar gemaakt. Data kunnen gebruikt worden voor socio- en demografisch onderzoek en/of enquêtes om onze dienstverlening te verbeteren. Indien deze onderzoeken/enquetes door derden worden uitgevoerd kunnen de gegevens uitsluitend voor dit doel aan de derde worden verstrekt. De verkregen informatie zal met de grootst mogelijke zorg worden behandeld.

Wij gebruiken de verkregen data voor verwerking en uitvoering van de koopovereenkomst, melding van wenselijke herhaalaankoop indien gewenst en om de behandeling niet te onderbreken, om u te informeren over nieuwe ontwikkelingen.

We gebruiken uw IP adres voor autorisatie en klantherkenning en ter voorkoming van ongeautoriseerde toegang tot onze server. Het is een van de middelen om ongeautoriseerde inbreuken in databestanden te voorkomen. Wij gebruiken back-up en beveiligingstechnieken om verlies of beschadiging van data te voorkomen of te herstellen. Het IP adres gebruiken wij tevens voor dataonderzoek om onze website te analyseren. Zo houden we bezoekersstatistieken zoals paginabezoeken bij.

Onze site maakt gebruik van zogenaamde cookies (kleine databestanden). Cookies maken het ons mogelijk bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker zodat repeterende gegevens automatisch kunnen worden weergegeven bij een eerstvolgende bezoek (denk aan herkenning van afleveradressen of herkennen van inloggegevens). Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. Wij verwijzen voor verdere informatie naar ons cookie-beleid.

Het is op onze website mogelijk gebruikerservaringen toe te voegen. Alle informatie die op deze wijze openbaar wordt gemaakt, valt onder het publieke domein. U verleent door inzending onbeperkt toestemming het materiaal te publiceren. De gebruikerservaring wordt voor instemming voorgelegd aan een goedkeurende instantie, hetgeen enige tijd kan vergen. Wij behouden ons het recht voor om ons moverende redenen en zonder opgave van reden een gebruikerservaring niet te publiceren.

U kunt ons via onze website alsook via de op onze website bekendgemaakte emailadres of telefoon, verzoeken van u geregistreerde gegevens uit onze database te verwijderen.
Onze site kan links bevatten naar andere sites, communities en forums. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy van uw gegevens op sites van derden. U dient er zelf op te letten dat aldaar door u bekend gemaakte data tot het openbaar domein kan behoren. Wees zorgvuldig met de informatie die u daar eventueel vrij geeft.

Bij vragen over ons privacy beleid kunt u met ons contact opnemen via het op website bekendgemaakte emailadres of telefoonnummer.